Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Resevillkor

Resevillkor Vy Travel AB

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik, i enlighet med busspassagerarförordningen (181/2011)

- för resor som är 150 km eller längre (men kortare än 250 km)

Busspassagerarförordningen.pdf 


Allmänna resevillkor gällande för linjesträckning under 150 km

- gäller endast linjer som startar i Arlanda och slutar i Västerås, eller startar i Västerås och slutar i Arlanda. 

Lagen om kollektivtrafikresenärens rättigheter.pdf


Vy Travel AB (med varumärkena Vy Bus4You och Vy express)
Resevillkoren nedan för Vy Travel AB (organisationsnummer: 556730-2418) gäller inte för resa med annan transportörs fordon och/eller med resa med annat transportmedel, om Vy, enligt vad som framgår av biljetten för resan, endast sålt resan som återförsäljare. Berörda bolag och dess resevillkor finnes nedan. 

För resa med Vy Buss Norge gäller andra villkor. Ta del av dem här.

För resa med BT Buss gäller andra resevillkor. Ta del av dem här.

För resa med Skaraborgaren gäller andra resevillkor. Ta del av dem här

Resa med underleverantör/samarbetspartner som kör i Vys (fd. Nettbuss) trafik

Vy Travel AB är ansvarig för de underleverantörer som Vy Travel AB anlitar för att fullgöra sina åtaganden gentemot resenären och Vy Travel AB resevillkor gäller för resor gjorda med underleverantör som Vy Travel AB anlitar för sin egen trafik.

Biljetter

Biljett måste alltid köpas före avresa*. Det är billigast att köpa våra resor på bus4you.se. Biljett kan även köpas hos våra återförsäljare och via telefon. Om du köper biljetten över disk eller via telefon kostar det ca 12% extra av biljettpriset per köptillfälle. Minsta administrationsavgift är 20 kronor. Alla som bokat en biljett för en specifik avgång hos oss är garanterad en sittplats i bussen. Biljetten är endast giltig för den tidpunkt och sträcka som biljetten är köpt till. Du är själv ansvarig för att uppgifterna du registrerar vid biljettköpet är korrekta. Bokningsbekräftelse levereras till angiven mailadress och eventuellt mobilnummer (vid köp av SMS-biljett). 

*Undantag gäller för sträckan Västerås-Arlanda flygplats där biljett även kan köpas ombord i mån av plats. Vid ombordförsäljning tillkommer en serviceavgift.  

Ekonomibiljett gäller endast för resa i komfortnivå ekonomi

Om du har en biljett som gäller för resa i komfortnivå ekonomi får du inte resa i komfortnivå plus. Vill du resa i komfortnivå plus kan du, i mån av plats uppgradera din biljett. En mellanskillnad för den dyrare komfortklassen måste betalas och uppgraderingen måste ske innan avresan. 

Rabatterad resa

Samtliga resenärer måste ha ett giltigt färdbevis. Det ska visas vid ombordstigning och behållas under hela resan. Vid köp av rabatterad resa ska ålder kunna styrkas med giltig legitimation, och studier ska kunna styrkas med giltigt studentkort tillsammans med legitimation. Detta ska kunna styrkas under hela resan. De studentkort vi accepterar hittar du här. Våra biljettkategorier indelas enligt följande; Barn 0-6 år, Barn 7-15 år, Ungdom 16-25 år, Student, Vuxen 26-64 år, Senior 65 år+ 

Barnbiljetter

Barn som reser med Vy Bus4You och Vy express ska av trivsel- och säkerhetsskäl ha en egen biljett. Barnet får därmed ett eget säte. Barnbiljetten är rabatterad med upp till 20% på samtliga avgångar. Barn under 3 år behöver inte vara bältade i buss. Enligt lag behöver barn över tre år vara bältade under hela resan. Bussens ordinarie säkerhetsbälten ska användas. Begränsat antal bilbälteskuddar finns för utlåning på turer som körs av våra ordinarie bussar. Barn under 7 år får inte lov att resa själva och kan därmed inte bokas in utan sällskap av någon med annan biljettkategori.

Kontroll av biljett

Om rabatt ska erhållas måste detta styrkas innan biljettköp och vid biljettkontroll. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten stämmer överens med den sträcka, tid och datum som beställts. Vi tar ut en kontrollavgift på 800 kronor av den resenär som reser utan giltig resehandling, eller som reser på ett rabatterat pris han/hon inte är berättigad till.

Ångerrätt

Bussbiljetter innefattas inte av ångerrätten. Dock hjälper vi dig med återköp om du kontaktar vår kundservice senast fyra timmar efter bokad biljett (dock senast 2 timmar innan avgång) om du ångrar ditt köp.

Avbokning

Har du avbokningsskydd på din biljett kan du avboka din biljett fram till två timmar innan avgångstiden. Om du har ett avbokningsskydd för din tur- och returresa och reser på utresan kan returresan bokas av fram till två timmar innan dess avgång. Om du har en resa med två eller flera delresor kommer hela resan att avbokas. Du som har en biljett för flera resenärer på samma bokningsnummer kan avboka en eller flera resenärers biljett. Markera de biljetter som du vill avboka och bekräfta avbokningen. Har du betalat med kontokort återförs pengarna till ditt konto. Har du valt betala med faktura men inte betalt ännu korrigeras beloppet på fakturan av Klarna. Avbokningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. Biljett bokad på vybuss.com avbokas på vybuss.com och biljett bokad på vybuss.no avbokas på vybuss.no. Biljett köpt via återförsäljare eller via telefon bokas av via återförsäljare resp. via telefon.

Om du inte valt att köpa avbokningsskydd går biljetten att avbokas men det kommer inte att ske någon återbetalning av biljetten. Avbokningsskydd kan inte köpas till efter biljettköpet.

Ombokning

Ombokning kan göras fram till två timmar innan avgångstiden på din biljett. Har du ett avbokningsskydd kan du boka om biljetten utan kostnad två gånger. Vänligen notera att efter andra ombokningen, behåller du inte längre ditt avbokningsskydd på din biljett och kan då inte få pengarna tillbaka vid en avbokning. Vid avbokning gäller våra avbokningsregler. 

För dig som vill omboka en biljett som saknar avbokningsskydd på vår hemsida är kostnaden 39 kronor per biljett och ombokningstillfälle. Alla våra gäster reser på en egen biljett, vidare kan en bokning innehålla en eller flera biljetter. Om du önskar omboka en biljett som saknar avbokningsskydd via vårt biljettkontor på telefon tillkommer en serviceavgift. Har du en tur- och returbiljett kan du välja att boka om antingen ut- eller hemresan eller både ut och hemresan. Du betalar endast för ombokning per tillfälle och för antal personer på biljetten. Du som har en biljett för flera resenärer på samma bokningsnummer bokar om för alla resenärer i samma ombokning.

Om du köpt ett specifikt säte i samband med ditt biljettköp kommer detta inte att följa med vid ombokning. Om du vill boka ett specifikt säte på din nya resa behöver köpa till det i samband med att du bokar om din biljett. Har du däremot köpt extra bagage eller special bagage följer dessa med vid ombokning.

När du bokar om din biljett kan du välja att resa i plus eller ekonomi. Har du en biljett som gäller för ekonomi och vill köpa en biljett som gäller för plus betalar du mellanskillnaden för den högre komfortnivån.

Om du väljer att boka om biljetten till en avgång med lägre pris kommer du inte att få tillbaka mellanskillnaden. Om du väljer att boka om till en biljett som är dyrare än ursprungsbiljetten kommer du att behöva betala mellanskillnaden.

Biljett bokad på vybuss.com ombokas på vybuss.com och biljett bokad på vybuss.no ombokas på vybuss.no. Biljett köpt via återförsäljare eller via telefon bokas om via återförsäljare resp. via telefon.

Sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur får tas med på bussen. De ska resa i bur som inte är större än att den kan få plats på ett säte (maxmått 50cm x 40 cm x 40 cm). Djur ska resa på barnbiljett. Djuret måste befinna sig i buren under hela resans gång och det är ägarens ansvar att rätt intyg finns om djuret reser mellan olika landgränser.

Ledarhund får medtagas kostnadsfritt. För övriga servicehundar, kontakta kundservice innan avresa. 

Avresa/Hållplatser

Det är resenärens eget ansvar att ta reda på vilken tid och vilken hållplats bussen avgår ifrån. Samtliga passagerare ska vara på plats minst 10 minuter före avgång för att hinna packa in bagage, samt erhålla den garanterade platsen ombord. På- och avstigning på andra platser än de hållplatser som anges i vår tidtabell och som resan är bokad för, är inte tillåten.

Bytesresa

Om du köpt en resa med en eller flera delsträckor får du ett biljettnummer för resan. Vi ansvarar endast för anslutningar när resa bokas vid ett och samma tillfälle som en bytesresa. Anslutning med annan trafikaktör, eller anslutande flygresa, ingår inte i vårt ansvar. 

Gränspassering och kontroll

Det är ditt eget ansvar som resenär att veta vilka regler som gäller vid gränspassering och ansvara för att ha med godkända dokument under resan. Om du är osäker på vilka identitetshandlingar som gäller kan du besöka www.polisen.se.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Har du ett funktionshinder och planerar att resa med oss? Vänligen kontakta oss via mail på info@vy.se eller via 0771-151515 senast 36 timmar före avresan för att vi ska ha möjlighet att hjälpa till på bästa sätt. 

Trivsel ombord

Kall mat, fika och dryck får förtäras på bussen, men visa vänligen hänsyn till dina medresenärer och lämna platsen i trivsamt skick. Varm mat är inte tillåtet att medföra eller förtära ombord. Förtäring av nötter bör undvikas då det kan finnas resenärer som är allergiska. 

Mobiltelefon, bärbar dator och annan elektronisk utrustning får användas ombord, men hänsyn måste visas till övriga resenärer. 

Rökning är inte tillåten ombord och förbudet gäller även på toaletten. Rökförbud innefattar även e-cigaretter. Alkohol får inte förtäras på bussen. 

Vi förbehåller oss rätten att avvisa resenärer som är alkohol- eller drogpåverkade, eller på annat sätt stör den allmänna ordningen. 

Faciliteter 

Vilka faciliteter som utlovas ombord visas i form av piktogram vid bokningstillfället samt på din biljett. Vad piktogrammen representerar förklaras genom att hålla muspekaren över piktogrammet. 

Om någon facilitet saknas, se ”Reklamationer” och ”Komfort- facilitetsförändring”.  

WiFi

WiFi finns tillgängligt på alla Vy Bus4Yous avgångar.  Vy express trafikeras av inhyrda bussar som kan sakna WiFi. Vid val av avgång visas vilken samarbetspartner som kör, samt vilka faciliteter som finns ombord. Vid avsaknad av internet visas ingen symbol för WiFi vid bokningen.

Eluttag

Eluttag (220V och/eller USB) finns på samtliga Vy Bus4You-bussar. På Vy express utlovas ett begränsat antal eluttag.

Toalett

Toalett finns ombord på samtliga bussar. Vid tillfälle av icke fungerande toalett erbjuder vi en viss del av biljettpriset i kompensation. Detta betalas ut i form av en voucher som kan nyttjas vid en kommande resa. 

Bagage

Max en normalstor resväska samt ett handbagage per betalande resenär får medtagas på bussen. Den totala bagagevikten får vara max 25 kg. Resväskans mått får inte överstiga 80x50x30 cm och handbagagets får inte överstiga 40x30x20 cm. Handbagage får inte störa andras utrymme eller hindra passage i bussen utan ska placeras under framförvarande säte eller på eventuell hatthylla. 

Den resenär som vill medföra ytterligare ett normalstort bagage ska i samband med biljettköp välja extra bagage som tilläggsprodukt. Vikten för extra bagage får inte överstiga 25 kg. 

Den resenär som vill ta med ett par skidor/en snowboard, en golfbag eller ett musikinstrument ska i samband med biljettköp välja specialbagage som tilläggsprodukt. Vikten för specialbagaget får inte överstiga 20 kg.

Barnvagn, rullator eller rullstol får medtagas kostnadsfritt och ska placeras i bagageutrymmet. Samma regler som för bagage/extra bagage/specialbagage gäller även för denna typ av bagage.

Resenären ansvarar själv för sitt bagage/handbagage/extra bagage/specialbagage och hanteringen av det. Samtligt bagage som placeras i bagageutrymmet ska vara märkt med namn, adress och telefonnummer. 

Värdeföremål eller kontanter får inte förvaras i bussens bagageutrymme. Maximalt värde på samtligt medfört bagage får inte överstiga 15% av ett basbelopp. Vid tillfälle av skadat eller förlorat bagage ska föraren kontaktas omedelbart. Om vi som bolag åsamkat skada på bagage genom grov vårdslöshet eller uppsåt, eller om bagage skadas eller förloras i samband med olycka har resenären rätt till ersättning enligt gällande förordning.
Vid kvarglömt bagage, vänligen fyll i vårt hittegodsformulär. Upphittat bagage återfås mot en administrativ avgift på 100 kr + ev. kostnad för frakt. Vi tar inget särskilt ansvar för upphittat gods. Vi förvarar upphittade saker i tre veckor. 

Gods

Gods transporteras inte med våra bussar.

Cyklar och sparkcyklar

Cyklar och sparkcyklar får ej medtagas eller transporteras på våra bussar. Förbudet gäller samtliga avgångar som körs av Vy Bus4You och Vy express. 

Vapen

Vapen får ej medtagas eller transporteras på våra bussar. 

Komfort- eller facilitetsförändring

Vid förändring av komfort eller brist på faciliteter erbjuds en procentuell del av ditt biljettpris i form av en voucher som kan nyttjas för framtida resa med Vy Travel AB. 

Kompensation

I de fall vi inte kan hålla vad vi lovar gällande komfortnivå, fungerande toalett, WIFI eller eluttag, erbjuder vi dig kompensation i form av en voucher som kan nyttjas vid en kommande resa. Vouchern gäller för biljettköp, både på Vy Bus4You och Vy express, och är giltig i 3 månader från utbetalningsdatumet om inte annat anges. Kompensationen  baseras på orsak/brist och kan därför variera.  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.

Eventuella utlägg för taxiresor ersätts inte.  

I det fall en försening uppstår baseras kompensation på förseningstiden, orsak till förseningen samt resans längd. Observera att resans längd är hela linjens sträckning i vår egen trafik. 

Försening vid resor på linjer över 150 km gäller nedanstående

Vid försening på 60 minuter eller mer ersätter vi dig med en (1) fri enkelresa motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället. Ersättningen betalas ut i form av tillgodohavande hos oss som är giltigt i 3 månader från och med utbetalningsdatumet. Förseningar under 120 minuter som orsakas på grund av väder, trafikstörningar, gränskontroller eller andra orsaker som ligger utom vår kontroll ersätts inte.

Om en försening uppgår till 120 minuter eller mer har du som resenär möjlighet att få (2) fria enkelresor i form av tillgodohavande hos oss, motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället. Om du väljer att avstå från att resa då förseningen uppgår till 120 minuter eller mer har du rätt till full återbetalning för din onyttjade biljett, i enlighet med Busspassagerarförordningen. Oavsett anledning till förseningen.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej. 

Eventuella utlägg för taxiresor ersätts inte, såvida taxin inte är beställd direkt av Vy Travel AB. 

Reklamation

Reklamationer ska helst framföras via vårt reklamationsformulär inom tre (3) månader efter avslutad resa. Reklamationer kan även skickas via post till: 

Vy Travel AB, Polhemsplatsen 5, 411 11 Göteborg

Reklamationen ska innehålla en kortfattad redogörelse samt biljettnumret från den aktuella resan. Behöver du hjälp med din reklamation är du välkommen att kontakta oss på 0771-151515.

Vid eventuell tvistlösning hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden (ARN);

E-post: arn@arn.se

Postadress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 10123 StockholmSenast uppdaterad: 2021-08-27

Resa till och från Norge och Danmark

Vi följer utvecklingen av gränspassering till Norge löpande. I dagsläget kan vi trafikera våra hållplatser i Norge (Sarpsborg, Moss och Oslo) som planerat. Vi på Vy Travel ansvarar inte för om du som gäst inte uppfyller kraven för inresa alternativt inte kan visa upp vad som efterfrågas av gränspolisen och således inte får fortsätta resan in i Norge. 

Vi ämnar uppdatera nedan information kontinuerligt. För aktuell information hänvisar vi till den officiella hemsidan för den norska regeringen vilket du finner här. Information finns även på denna samlingssida här

Vad gäller inför inresa till Norge?

Att tänka på inför inresa till Norge:

  • Samtliga resenärer måste registrera sig i förväg enligt riktlinjer från regeringen. Registrering kan göras som tidigast 72 timmar före inresa och sker via denna länk: https://reg.entrynorway.no/
  • Från och med den 29 januari klockan 00.00 gäller skärpta restriktioner för gränspassering till Norge. Norges regering har stängt gränsen för alla förutom norska medborgare och personer bosatta i Norge, med undantag för några grupper vilket du finner här.
  • Resenärer som inte är norska medborgare behöver visa upp dokumentation av negativt test för Covid-19Testet kan som mest vara 24 timmar gammalt. Undantag kan ges för särskilda grupper. För fullständiga undantag vänligen läs vidare här. 

Vad gäller vid inresa till Norge?

Vi ber er noter att följande gäller vid gränspassering och inresa till Norge:

  • Den norska regeringen har infört obligatorisk testning för Covid-19 vid gränspasseringen för samtliga personer som vistats i ett område med karantänsplikt. För mer information, vänligen se här.
  • Inför stoppet vid gränspasseringen uppmanar vi samtliga resenärer att ta på munskydd, vara redo med pass och nödvändiga dokument för att underlätta processen.
  • I och med testning vid gränsen reserverar vi oss för att det uppstår längre väntetid. Det är tyvärr inget vi kan påverka själva men vi uppmanar att ha med det i din beräkning om du exempelvis har ett vidare byte med extern trafikoperatör.
  • Det är krav på att ha munskydd på sig i kollektivtrafiken i Oslo. Det är varje resenärs ansvar att ha med sig munskydd och bära det under resan med oss i aktuellt område. Munskyddet ska efter resan tas med och slängas så att vår förare eller andra inte kan komma i kontakt med det. 

Resor till och från Danmark

På grund av skärpta restriktioner vid gränspassering till och från Danmark kommer Vy Bus4You inte att trafikera hållplatserna Köpenhamn och Kastrup Airport under perioden 1/2- 28/2. Om du sedan tidigare har en bokad biljett till eller från dessa hållplatser har vår kundservice kontaktat dig för vidare hjälp med ombokning eller avbokning. Vid frågor vänligen kontakta info@vy.se.