Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Om Vy

Om Vy

Vi reser mer och vi reser längre. Sedan 60-talet har antalet resor ökat och är nu uppe i volymer som är fyra gånger större. Resans längd har även den ökat och blivit fyra gånger längre än de var på 60-talet. Resor med kollektivtransport utgör omkring tio procent av denna summa och av alla typer av kollektivtransport är det buss som vi åker med allra mest. Två av tre kollektivresor går med bussen.

 

Nordens näst största bussbolag

Vy Buss AB är Nordens näst största bussbolag med verksamhet i Norge och Sverige. Vi omsätter ca 6 miljarder per år och har ca 7400 medarbetare, samt ca 3300 bussar. Vy är ett helägt dotterbolag till Vy group AS som Norges motsvarighet till SJ och vår historia går så långt tillbaka som till 1925.

 

Vys affärsidé

Vy ska så kostnadseffektivt som möjligt erbjuda kvalitetsmässigt goda persontransporter. Genom detta arbetssätt ska vi locka fler människor till ett kollektivt resande vilket ökar trafiksäkerheten och minskar samhällets belastning på miljön.

Vårt vardagliga arbete går ut på att det ska bidra till att så många som möjligt reser med Vy. Genom att resa tillsammans minskar vi vår negativa påverkan på miljö- och hälsa jämfört med om var och en resenär hade åkt egen bil. I vårt arbete fokuserar vi på att våra resor har minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan och skapar största möjliga samhällsnytta. Vår verksamhet är ett viktigt verktyg i det hållbara samhället, därför är hållbarhetsfrågor viktiga affärsfrågor för oss.