Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

YKB fortbildning

YKB fortbildning

Vy Buss erbjuder fortbildningskurser till YKB. Kursen riktar sig till dig som har bussförarkort (körkortsbehörighet D) och genomgått YKB. Vys ambition är att leverera en förstklassig YKB fortbildning och tyngdpunkten läggs på en dag med trafiksäkerhet, förarens arbetsmiljö och miljöanpassad körning. YKB fortbildning hålls av erfarna och inspirerande instruktörer, som alla är godkända av Transportstyrelsen.

Kursens upplägg

Vy Buss AB:s kompletta YKB fortbildning består av 5 delkurser om 8 timmar vardera, som normalt är förlagda på vardagar mellan kl 8-17. Det är fritt att välja om du vill delta i samtliga fem delkurser, eller i en eller flera specifika delkurser. Alla utbildningsdagar avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker vilka specifika delmål kursdagen innehåller.

För att Transportstyrelsen skall utfärda ett yrkeskompetensbevis krävs det att man genomgått 5 fullgjorda delkurser. Efter 5 fullgjorda delkurser utfärdas ett yrkeskompetensbevis av transportstyrelsen som är giltigt i 5 år.

Vy skräddarsyr företagspaket eller erbjuder dig plats i våra öppna kurser. YKB fortbildningskurser hålls återkommande på orterna Göteborg, Uddevalla samt några gånger per år på orterna Lund, Östersund, Gävle, Karlstad, Västerås och Linköping. Vid skräddarsytt företagspaket kan utbildningen även hållas på andra orter om önskemål finns.

YKB Fortbildning är uppdelad på fem delkurser:

1. Delkurs 1 - Bränsleoptimering

2. Delkurs 2 – Persontransporter

3. Delkurs 3 - Lagar och regler

4. Delkurs 4 - Kost och hälsa

5. Delkurs 5 - Trafiksäkerhet

Vi följer den gemensamma branschmodellen sedan 24/5 2020.

Delkursernas uppdelning

Bränsleoptimering

Att ansvara över sitt körande innebär även att ansvara över utsläppen.

Att köra sparsamt ger inte bara fördelar för naturen, haven och luften. Den minskade bränsleförbrukningen ger dessutom positiva förändringar för ekonomin. Under delkurs 1 går vi igenom och diskuterar bränsleförbrukning, fordonsslitage och miljö i relation till bussens/motorns:

- Vridmomentsdiagram

- Prestandakurvor

- Förbrukningskurvor

- Optimala varvtalsområden

Vi fördjupar oss i optimerad bränsleförbrukning och pratar om vad man kan göra för att köra sparsamt och uppnå en hållbar förändring. Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 1 innehåller.

Delkurs 1 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 12000 SEK/dag (exkl.moms) *
  • Enskild kursplats: 1.400 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare
t: 0709-311032
e: anna.stahl@vy.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

Persontransporter

Att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet samt vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor. Att kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Vi resonerar om vad man som förare kan göra för att stärka relationen till resenärerna. Vi pratar om att vara medveten om att allt man som förare gör och säger sätts i relation till varumärket. Vi diskuterar hur vi på bästa sätt kommunicerar med resenärerna och hanterar resenärer med speciella behov. Vi pratar om olycksstatistik och hur hanterar vi konflikter mellan säker körning och andra förpliktelser. Vi pratar också om vad som kan bidra till att företagets profil höjs och hur vi agerar för att lyfta statusen på föraryrket och branschen

Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 2 innehåller.

Delkurs 2 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 12000 SEK/dag (exkl.moms) *
  • Enskild kursplats: 1.400 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare
t: 0709-311032
e: anna.stahl@vy.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

 

Lagar och regler

Att känna till bestämmelser för persontransporter, sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn. Under delkurs 3 går vi igenom och diskuterar syftena med lagar och regler, kör- och vilotider och färdskrivare, hur de kontrolleras, hur reglerna efterlevs och vilka konsekvenser som blir om reglerna bryts. Vi går igenom och repeterar hanteringen av digitala färdskrivare. Vi går igenom och beskriver lagar och regler för yrkesmässig trafik och skoltrafik, gränsöverskridande transporter och transport av farligt gods.

Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 3 innehåller.

Delkurs 3 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 12000 SEK/dag (exkl.moms) *
  • Enskild kursplats: 1.400 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare
t: 0709-311032
e: anna.stahl@vy.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

 

Kost och hälsa

Under delkurs 4 går vi igenom och diskuterar vikten av god hälsa och hur man kan sitta, bära och lasta på ett mer ergonomiskt och bättre sätt. Mår man bättre gör man ett bättre jobb.

Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 4 innehåller.

Delkurs 4 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 12000 SEK/dag (exkl.moms) *
  • Enskild kursplats: 1.400 SEK/deltagare (inkl. moms). Lunch och kursmaterial ingår i priset.

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare
t: 0709-311032
e: anna.stahl@vy.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

 

Trafiksäkerhet

Den här kursen handlar om att sätta trafiksäkerheten i fokus. Trafikmiljön är yrkesförarens arbetsmiljö och det finns ingen annan plats där vi tillåter chanstagningar på samma sätt som i trafikmiljön. Jämför t.ex. med byggarbetsplatsernas ID-06 där ingen obehörig kommer in på arbetsplatsen. I trafiken finns både amatörer och proffs, unga som gamla, nyktra som påverkade.

Vi kommer att med både teoretisk utbildning med praktiska övningar träna på första hjälpen och hjärt- och lungräddning. På VY:s L-ABC-kurs får förarna den kunskap som faktiskt kan rädda liv. I vår brandövning går vi igenom och diskuterar förutsättningar för brand, orsaker till bränder, brandförloppet, brandskydd, agerande vid brand och grundläggande principer för hur en olycksrapport skall utformas. Sedan får förarna göra praktiska övningar med pulversläckare, brandsläckning av docka och öva på utrymning av buss.

Delkurs 5 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 14.000 SEK/dag (exkl.moms) *
  • Enskild kursplats: 1.800 SEK/deltagare (inkl. moms). Lunch och kursmaterial ingår i priset.

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?


Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare
t: 0709-311032
e: anna.stahl@vy.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

Kontakt

Vi ser fram emot att prata med dig om Vy Buss AB:s YKB fortbildning, att svara på dina frågor och se vad som kan passa dig. Hör av dig till oss så går vi igenom dina önskemål och återkommer med offert om så önskas. 

Anna-Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

eanna.stahl@vy.se