Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Säkerhet

Ja, det finns säkerhetsbälten vid samtliga platser på bussen. De allra flesta platser är utrustade med 2-punktsbälten.

För oss är trafiksäkerhet den viktigaste kvalitetsaspekten. Vi arbetar aktivt med att identifiera risker och minimera dessa. Vy Travel AB innehar ett certifierat ledningssystem för trafiksäkerhet (ISO 39001:2012) som årligen genom revision kontrolleras av extern revisor från ett ackrediterat certifieringsorgan.