Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Kundkategorier

Biljettkategorier

Barn 0-6 år
Barn 7-15 år
Ungdom 16-25 år
Student
Vuxen 26-64 år
Senior 65 år +

Samtliga resenärer ska ha ett giltigt färdbevis. Färdbeviset ska visas för föraren vid ombordstigning och behållas under hela resan. Vid köp av rabatterad resa ska ålder kunna styrkas med giltig legitimation och studier ska kunna styrkas med giltigt studentkort tillsammans med giltigt legetimation. Detta ska kunna styrkas hela resan. Vad vi anser som giltiga studentbevis finner du här >>