Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Vy Bus4You vill vara den pålitliga bussaktören

I mer än ett år har pandemin bjudit på en enorm utmaning för transportbranschen. Många bussaktörer frågade sig tidigt hur de skulle tackla krisen. Det mest lönsamma alternativet hade kanske varit att stänga ner och invänta uppgången. Men bussbolaget Vy Bus4You har valt en annan strategi. Anpassning av verksamheten och att fortsätta köra har istället prioriterats - något som varit avgörande för alla de som behövt det kollektiva resandet.

– Det senaste året har varit mycket ansträngande för alla, både för oss som bussbolag men även för våra gäster. Vår filosofi är det goda värdskapet där vi värderar våra gäster, det är något vi håller fast vid även under en pågående pandemi. För oss är det viktigt att våra gäster fortfarande kan känna att vi är en trygg och pålitlig bussaktör, då kan vi inte dra in alla våra resor även fast det i vissa fall hade varit ett mer gynnsamt alternativ för oss rent kostnadsmässigt, säger Elvir Rascic, Affärsområdeschef för Vy Bus4You.

Fortsatt närvaro har varit avgörande för arbetspendlare
Trots att pandemin fått många att stanna hemma så understryker Vy Bus4You ett alltjämt behov av det kollektiva resandet, speciellt för deras arbetspendlande resenärer.

– Busstrafik är en samhällsviktig funktion som våra gäster ska kunna förlita sig på. Vi har många gäster som vanligtvis arbetspendlar med oss både inom Sverige samt till och från Norge och Danmark, däribland sjukvårdspersonal. Vi vet att vi är en stor och viktig aktör, särskilt för de som arbetspendlar samt på de sträckor där vi är det enda kollektiva alternativet, det kommer med ansvar – därför har vi värderat en fortsatt närvaro i så stor utsträckning det går, säger Elvir Rascic.

En ny vardag med omställningar och förändringar
Att anpassa sig utifrån diverse nationella restriktioner, stängda landsgränser och skiftande efterfrågan har dock inte skett obemärkt utan inneburit flertalet omställningar för bussbolaget.

– Det har framförallt varit en utmaning att anpassa verksamheten utifrån så växlande villkor och restriktioner. Det har satt krav på effektiv planering och förmåga att hantera ändringar av tidtabeller med kort varsel i alla led av vår verksamhet. En avgörande faktor till att vi kunnat genomföra dessa omställningar är samarbetet från våra förare. Utöver att de visat en stor förståelse för flertalet åtgärder och snabba ändringar i exempelvis scheman så har de verkligen ställt upp och sett till att alla gäster kunnat resa dit de behöver över huvud taget. Vi känner en stolthet av att ha en så fin förarkår, säger Elvir Rascic.

– Vi längtar nu självklart till mer normala förhållanden med öppna landsgränser, en tidtabell fylld med ännu fler avgångar och framförallt möjligheten att välkomna fler gäster ombord igen på våra bussar. Förhoppningsvis kan vi se en positiv effekt i takt med vaccineringen. Under tiden följer vi utvecklingen varje dag och fortsätter köra, säger Elvir Rascic.