Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Alla resor med Vy Bus4You är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval

Bussbolaget Vy Bus4You förnyar sin licens av Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Samtliga resor med Vy Bus4You är således fortsatt miljömärkta, denna gång utifrån de nya och mer specifika miljökraven som tagits fram under året.

Sedan 2014 har Vy Bus4You varit licenserade med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Under 2021 har Naturskyddsföreningen reviderat sina kriterier för persontransport med mer specifika miljökrav baserat på färdsätt. Efter den nya granskningen står det klart att Vy Bus4You fortsatt erbjuder miljömärkta resor.

– Det känns väldigt bra att alla våra resor är fortsatt märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. För oss är det viktigt att vi på Vy Bus4You kan erbjuda resor med låg klimatpåverkan, säkerställa låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samt att vårt val av fordon och drivmedel tar hänsyn till miljö och sociala värden. Bra Miljöval är där ett viktigt steg i utvecklingen av hållbara transporter, säger Elvir Rascic, Affärsområdeschef Vy Bus4You