Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Resor till Norge

Med anledning av Covid-19 råder det restriktioner för inresa till Norge samt för inresa till Sverige från Norge. Det är varje resenärs eget ansvar att ta reda på vad som gäller för resa till eller från Norge. Vi har sammanställt information gällande gränspassering nedan. 

Vi följer utvecklingen av gränspassering till Norge löpande. I dagsläget kan vi trafikera våra hållplatser i Norge (Sarpsborg, Moss och Oslo) som planerat. Vi på Vy Travel ansvarar inte för om du som gäst inte uppfyller kraven för inresa alternativt inte kan visa upp vad som efterfrågas av gränspolisen och således inte får fortsätta resan in i Norge eller Sverige. 

Vi ämnar uppdatera nedan information kontinuerligt. För aktuell information hänvisar vi till den officiella hemsidan för den norska regeringen vilket du finner här. Information finns även på denna samlingssida här

Vad gäller inför inresa till Norge?

Du som ska resa in i Norge måste inför inresa:

  • Samtliga resenärer måste registrera sig i förväg enligt riktlinjer från regeringen. Registrering kan göras som tidigast 72 timmar före inresa och sker via denna länk:https://reg.entrynorway.no/
  • Från och med den 29 januari gäller skärpta restriktioner för gränspassering till Norge. Norges regering har stängt gränsen för alla förutom norska medborgare och personer bosatta i Norge, med undantag för några grupper vilket du finner här.
  • Från och med den 1 april behöver alla resenärer visa upp dokumentation av negativt test för Covid-19 vid inresaTestet kan som mest vara 24 timmar gammalt. 
  • Från och med den 1 mars tillåts dagpendlare från Sverige att resa in till Norge. Resenären behöver kunna uppvisa ett negativt Covid-19 test vid gränsen, taget inom 7 dagar från inresan samt uppvisa nödvändiga dokument, läs mer här

Vad gäller vid inresa till Norge?

Vi ber er noter att följande gäller vid gränspassering och inresa till Norge:

  • Den norska regeringen har infört obligatorisk testning för Covid-19 vid gränspasseringen för samtliga personer som vistats i ett område med karantänsplikt. För mer information, vänligen se här.
  • Inför stoppet vid gränspasseringen uppmanar vi samtliga resenärer att ta på munskydd, vara redo med pass och nödvändiga dokument för att underlätta processen.
  • I och med testning vid gränsen reserverar vi oss för att det uppstår längre väntetid. Det är tyvärr inget vi kan påverka själva men vi uppmanar att ha med det i din beräkning om du exempelvis har ett vidare byte med extern trafikoperatör.
  • Det är krav på att ha munskydd på sig i kollektivtrafiken i Oslo. Det är varje resenärs ansvar att ha med sig munskydd och bära det under resan med oss i aktuellt område. Munskyddet ska efter resan tas med och slängas så att vår förare eller andra inte kan komma i kontakt med det. 

Vad gäller vid inresa till Sverige från Norge?

  • Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige och omfattas inte av vare sig inreseförbud eller testkrav.
  • Utländska resenärer måste kunna visa upp ett negativt Covid-19 test taget inom 48h för att godkännas inresa. Ytterligare krav kan gälla för resenärer utanför EU/EES. Vissa undantag av testkrav ges för specifika grupper, läs mer här. 

Läs vidare om vår information gällande Coronavirus Covid-19 >>