Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Information gällande Covid-19

I och med det rådande läget med Covid-19 har vi sammanställt information för att besvara era frågor inför en resa med våra bussar Vy Bus4You och Vy express. Vi på Vy Travel utgår från den information och de riktlinjer som ges från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. Vi följer noga utvecklingen och kan således komma att ändra följande information baserat på det aktuella läget.

Rekommendation inför en resa med oss

Vi uppmanar dig som gäst att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att undvika smitta. Där inkluderas bland annat:

- Stanna hemma om du känner av minsta förkylningssymptom
- Tvätta händerna ofta
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att röra ögon, näsa och mun
- Använd handsprit
- Håll avstånd till andra

För mer information hänvisar vi direkt till Folkhälsomyndigeten.

Vi uppmanar till resande på de dagar då vi har färre gäster ombord på våra bussar. Vanligtvis har vi en lägre beläggning på måndagar - torsdagar samt lördagar, och en högre beläggning på fredagar och söndagar.

Alla som reser kan antingen välja ett specifikt säte eller så blir man som gäst tilldelad ett säte två timmar innan avresan. 

Vår kundservice kan guida dig inför ett biljettköp och informera om den aktuella beläggningen på specifika turer. Du kan kontakta vår kundservice på info@vy.se eller på 0771-151515. Om du inte önskar resa på grund av hög beläggning på en bokad tur erbjuder vi en fri ombokning förutsatt att du kontaktar oss senast två timmar innan avresa. Skulle du vid avgångstid välja att avstå från att resa på grund av många resande ber vi dig kontakta vår förare som bekräftar till oss och vi kan då erbjuda dig att resa vid ett senare tillfälle (i form av voucher som berättigar dig en ny resa inom 4 månader). 

 

Begränsning av antalet resenärer

Från och med söndagen den 14 februari träder nya lagdirektiv i kraft gällande begränsning av resenärer inom kollektivtrafik. De nya direktiven innebär att antalet resenärer på tåg och långfärdsbussar max får överstiga 50% av fordonets kapacitet vid linjer längre än 15mil. Biljetter som har sålts innan den 14 februari är dock undantag. 

Vi har således gjort följande åtgärder: 

- Vi har begränsat antalet gäster i samtliga bussar genom spärrade platser för att undvika trängsel.

- Det går endast att boka våra singelsäten eller dubbelsäte med spärrat säte bredvid sig.

- Alla gäster är därmed garanterade att sitta för sig själva, oavsett komfortklass.

Vad innebär det för mig som gäst?

Om du reser i sällskap kommer ni att få utspridda platser, men ni får fortsatt sitta tillsammans om ni önskar det. Vi låter er avgöra det. Vid frågor om de nya direktiven är du som gäst välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 

Åtgärder på våra bussar

Vår ambition är som vanligt att alltid välkomna dig som gäst till en komfortabel, bekväm och ren buss. I och med den rådande situationen har vi infört följande åtgärder nedan i våra bussar.

- Vi städar våra bussar varje dag, allt för att du som gäst ska känna dig trygg!

- Alla bussar är försedda med ytdesinfektion så att ytor kan torkas av vid behov.

- Den främre raden på våra bussar är avspärrade och stängda för försäljning.

- På toaletten finns det handsprit för dig som gäst.

- Våra bussar är utrustade med mordern klimatanläggning vilket sörjer för god luftgenomströmning i kupén.

 

Åtgärder för att skydda våra medarbetare

Eftersom vi är rädda om våra förare har vi infört några nya säkerhetsåtgärder med tanke på den rådande situationen.

- Alla medarbetare ombeds följa de allmänna rekommendationerna av FHM. Vi uppmanar våra förare att inte jobba om de känner minsta symtom.

- Avspärrningar av den främsta raden har införts på samtliga bussar. Förarplatsen nås endast av föraren vilket medför att på- och avstigning sker genom den bakre dörren.

- Handsprit och handskar finns vid varje förarplats.

- Vi uppmanar våra förare att i den mån det går undvika att ta på gästers tillhörigheter såsom ert bagage. De vill ju alltid vara väldigt behjälpliga men nu är det viktigt att försöka undvika smittan.

 

Att tänka på vid avresa

Inför avresa ber vi dig tänka på att lämna gott om plats mellan andra gäster innan påstigning. Ha din biljett redo så att du lätt kan visa den för våra förare, och sträck ut armen så mycket du kan när du låter föraren scanna din biljett. Vi behöver visera biljetten för att säkerställa att du ska resa med just den specifika turen.

Ha alltid en förköpt biljett. Vi erbjuder biljettförsäljning på sträckan Västerås - Arlanda flygplats men vi ser gärna att du köper den innan avresan för att minska kontakten mellan dig och vår förare.

Sedan den 7/1 har regeringen presenterat ett antal nya, skärpta rekommendationer. Ett av dem är rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken. Det avser den allmänna kollektivtrafiken (oavsett fordonsslag), alltså trafik med ej bokningsbara platser. Rekommendationen innefattar således inte resor med Vy Bus4You eftersom alla gäster där har en bokad plats. Därutöver rekommenderar vi att du som gäst använder munskydd. Tänk då på att munskyddet efter resan ska tas med och slängas så att vår förare eller andra inte kan komma i kontakt med det. Vänligen notera att andra regler för munskydd kan gälla för resor till eller från Norge och Danmark. 

 

Av- och ombokning med hänsyn till Covid-19

Vi vet att ni är många som har frågor gällande av- och ombokningar med hänsyn till Covid-19 och vi har därför sammanställt information för att underlätta vid frågor

Jag har ett avbokningsskydd och önskar avboka min resa på grund av Covid-19, kan jag det?

Du som har avbokningsskydd på din biljett kan avboka din biljett fram till två timmar innan avgångstiden i linje med våra ordinarie avbokningsregler. Du avbokar själv din bokning genom samma kanal som den är köpt. Exempelvis har du köpt biljett på bus4you.se avbokar du själv här och har du köpt biljett hos en återförsäljare behöver du besöka en återförsäljare för avbokning och återbetalning.

Jag önskar avboka men har inte ett avbokningsskydd, kan jag det?
Om din biljett är köpt efter den 13 mars 2020 samt saknar avbokningsskydd erbjuder vi ingen återbetalning vid avbokad resa.

Jag vill omboka min biljett på grund av Covid-19 kan jag det?

Om du köpt din biljett på bus4you.se kan du själv omboka din biljett oavsett anledning direkt på hemsidan fram till två timmar innan planerad avresa. Om biljetten har avbokningsskydd är två ombokningar inkluderat. Om biljetten saknar avbokningsskydd tillkommer en bokningsavgift. 

Vårt biljettkontor på +46771–151515 kan även hjälpa dig med en ombokning. Önskar du omboka med hänsyn till hög beläggning på din bokade tur tillkommer ingen administrativ kostnad. Beläggningen ska i så fall kunna bekräftas av vår kundservice. 

Jag har blivit kontaktad av er angående en ändrad tid på min bokade resa, vad ska jag göra?

Om vi har behövt göra någon typ av ändring på en bokad resa med oss blir du som gäst alltid informerad i förväg. Vänligen kontakta info@vy.se för vidare assistans gällande ditt ärende.

 

Resor till Norge

Vi följer utvecklingen av gränspassering till Norge löpande. I dagsläget kan vi trafikera våra hållplatser i Norge (Sarpsborg, Moss och Oslo) som planerat. Vi på Vy Travel ansvarar inte för om du som gäst inte uppfyller kraven för inresa alternativt inte kan visa upp vad som efterfrågas av gränspolisen och således inte får fortsätta resan in i Norge. 

Vi ämnar uppdatera nedan information kontinuerligt. För aktuell information hänvisar vi till den officiella hemsidan för den norska regeringen vilket du finner här. Information finns även på denna samlingssida här

Vad gäller inför inresa till Norge?

Att tänka på inför inresa till Norge:

 • Samtliga resenärer måste registrera sig i förväg enligt riktlinjer från regeringen. Registrering kan göras som tidigast 72 timmar före inresa och sker via denna länk:https://reg.entrynorway.no/
 • Från och med den 29 januari gäller skärpta restriktioner för gränspassering till Norge. Norges regering har stängt gränsen för alla förutom norska medborgare och personer bosatta i Norge, med undantag för några grupper vilket du finner här.
 • Från och med den 1 april behöver alla resenärer visa upp dokumentation av negativt test för Covid-19 vid inresaTestet kan som mest vara 24 timmar gammalt. 
 • Från och med den 1 mars tillåts dagpendlare från Sverige att resa in till Norge. Resenären behöver kunna uppvisa ett negativt Covid-19 test vid gränsen, taget inom 7 dagar från inresan samt uppvisa nödvändiga dokument, läs mer här
 •  

Vad gäller vid inresa till Norge?

Vi ber er noter att följande gäller vid gränspassering och inresa till Norge:

 • Den norska regeringen har infört obligatorisk testning för Covid-19 vid gränspasseringen för samtliga personer som vistats i ett område med karantänsplikt. För mer information, vänligen se här.
 • Inför stoppet vid gränspasseringen uppmanar vi samtliga resenärer att ta på munskydd, vara redo med pass och nödvändiga dokument för att underlätta processen.
 • I och med testning vid gränsen reserverar vi oss för att det uppstår längre väntetid. Det är tyvärr inget vi kan påverka själva men vi uppmanar att ha med det i din beräkning om du exempelvis har ett vidare byte med extern trafikoperatör.
 • Det är krav på att ha munskydd på sig i kollektivtrafiken i Oslo. Det är varje resenärs ansvar att ha med sig munskydd och bära det under resan med oss i aktuellt område. Munskyddet ska efter resan tas med och slängas så att vår förare eller andra inte kan komma i kontakt med det. 

Vad gäller vid inresa till Sverige från Norge?

 • Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige och omfattas inte av vare sig inreseförbud eller testkrav.
 • Utländska resenärer måste kunna visa upp ett negativt Covid-19 test taget inom 48h för att godkännas inresa. Ytterligare krav kan gälla för resenärer utanför EU/EES. Vissa undantag av testkrav ges för specifika grupper, läs mer här. 

Resor till och från Danmark

På grund av skärpta restriktioner vid gränspassering till och från Danmark kommer Vy Bus4You inte att trafikera hållplatserna Köpenhamn och Kastrup Airport under perioden 1/2- 28/2. Om du sedan tidigare har en bokad biljett till eller från dessa hållplatser har vår kundservice kontaktat dig för vidare hjälp med ombokning eller avbokning. Vid frågor vänligen kontakta info@vy.se.