Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Information gällande Coronavirus Covid-19

I och med det rådande läget med Covid-19 har vi sammanställt information för att besvara era frågor inför en resa med våra bussar Vy Bus4You och Vy express.

Vi på Vy Travel utgår från den information och de riktlinjer som ges från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. Vi följer noga utvecklingen och kan således komma att ändra följande information baserat på det aktuella läget.

 

Rekommendation inför en resa med oss


Vi uppmanar dig som gäst att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att undvika smitta. Där inkluderas bland annat:

- Stanna hemma om du känner av minsta förkylningssymptom
- Tvätta händerna ofta
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att röra ögon, näsa och mun
- Använd handsprit
- Håll avstånd till andra

För mer information hänvisar vi direkt till Folkhälsomyndigeten.

Kollektivtrafik omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer och vi vill informera om det på vissa turer kan komma att köras med en högre beläggning. Folkhälsomyndigeten avråder inte från resor där man kan boka en platsbiljett vilket alltid är fallet ombord på våra Vy Bus4You- och Vy expressbussar. Alla som reser kan antingen välja ett specifikt säte eller så blir man som gäst tilldelad ett säte två timmar innan avresan. 

Vi uppmanar till resande på de dagar då vi har färre gäster ombord på våra bussar. Vanligtvis har vi en lägre beläggning på måndagar - torsdagar samt lördagar, och en högre beläggning på fredagar och söndagar.

Om du som gäst önskar veta hur beläggningen på en specifik tur ser ut får du gärna kontakta vår kundservice på info@vy.se eller på 0771-151515. Om du inte önskar resa på grund av hög beläggning på en bokad tur erbjuder vi en fri ombokning förutsatt att du kontaktar oss senast två timmar innan avresa. Skulle du vid avgångstid välja att inte resa med bussen på grund av många resande ber vi dig kontakta vår förare som bekräftar till oss att du inte väljer att resa och vi kan då erbjuda dig att resa vid ett senare tillfälle (i form av voucher som berättigare dig en ny resa inom 3 månader). 

Ifall du garanterat vill sitta för dig själv rekommenderar vi att du bokar en plusbiljett på rad 1-8, C-plats alternativt att du köper till en barnbiljett (0-6 år) bredvid din plats (platsbokning krävs för att garantera platserna bredvid varandra) för att du ska få ett dubbelsäte för dig själv. 

 

Att tänka på vid avresa

Inför avresa ber vi dig tänka på att lämna gott om plats mellan andra gäster innan påstigning. Ha din biljett redo så att du lätt kan visa den för våra förare, och sträck ut armen så mycket du kan när du låter föraren scanna din biljett. Vi behöver visera biljetten för att säkerställa att du ska resa med just den specifika turen.

Ha alltid en förköpt biljett. Vi erbjuder biljettförsäljning på sträckan Västerås - Arlanda flygplats men vi ser gärna att du köper den innan avresan för att minska kontakten mellan dig och vår förare.

På turer med lägre beläggning får du gärna sprida ut dig i bussen och sitta på någon annan plats än den som du fått tilldelad. Dock måste du respektera de som förköpt en plats som vill sitta på den. Förbokad platsbiljett har alltid företräde till den specifika platsen. Därför ber vi dig rådfråga föraren vid byte till annan ledig plats. Det går även bra att rådfråga föraren om beläggningen på den aktuella turen.

Sedan den 7/1 2021 har regeringen presenterat ett antal nya, skärpta rekommendationer. Ett av dem är rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken vilket kommer börja gälla den 7 januari 2021. Det avser den allmänna kollektivtrafiken (oavsett fordonsslag), alltså trafik med ej bokningsbara platser och således inte Vy Bus4You. Därutöver är det givetvis fortsatt välkommet om du som gäst använder munskydd ifall du känner dig mest bekväm med det. Om du använder munskydd ska det efter resan tas med och slängas så att vår förare eller andra inte kan komma i kontakt med det.  

 

Åtgärder på våra bussar

Vår ambition är som vanligt att alltid välkomna dig som gäst till en komfortabel, bekväm och ren buss. I och med den rådande situationen har vi infört följande åtgärder nedan i våra bussar.

- Vi städar våra bussar varje dag, allt för att du som gäst ska känna dig trygg!

- Alla bussar är försedda med ytdesinfektion så att ytor kan torkas av vid behov.

- Den främre raden på våra bussar är avspärrade och stängda för försäljning.

- På toaletten finns det handsprit för dig som gäst.

- Våra bussar är utrustade med mordern klimatanläggning vilket sörjer för god luftgenomströmning i kupén.

 

Åtgärder för att skydda våra medarbetare

Eftersom vi är rädda om våra förare har vi infört några nya säkerhetsåtgärder med tanke på den rådande situationen.

- Alla medarbetare ombeds följa de allmänna rekommendationerna av FHM. Vi uppmanar våra förare att inte jobba om de känner minsta symtom.

- Avspärrningar av den främsta raden har införts på samtliga bussar. Förarplatsen nås endast av föraren vilket medför att på- och avstigning sker genom den bakre dörren.

- Handsprit och handskar finns vid varje förarplats.

- Vi uppmanar våra förare att i den mån det går undvika att ta på gästers tillhörigheter såsom ert bagage. De vill ju alltid vara väldigt behjälpliga men nu är det viktigt att försöka undvika smittan.

 

Av- och ombokning med hänsyn till Covid-19

Vi vet att ni är många som har frågor gällande av- och ombokningar med hänsyn till Covid-19 och vi har därför sammanställt information för att underlätta vid frågor

Jag har ett avbokningsskydd och önskar avboka min resa på grund av Covid-19, kan jag det?
Du som har avbokningsskydd på din biljett kan avboka din biljett fram till två timmar innan avgångstiden i linje med våra ordinarie avbokningsregler. Du avbokar själv din bokning genom samma kanal som den är köpt. Exempelvis har du köpt biljett på bus4you.se avbokar du själv här och har du köpt biljett hos en återförsäljare behöver du besöka en återförsäljare för avbokning och återbetalning.

Jag önskar avboka men har inte ett avbokningsskydd, kan jag det?
Om din biljett är köpt efter den 13 mars 2020 samt saknar avbokningsskydd erbjuder vi ingen återbetalning vid avbokad resa.

Jag vill omboka min biljett på grund av Covid-19 kan jag det?
Vänligen kontakta vår kundservice på info@vy.se eller vårt biljettkontor på +46771–151515 som kan hjälpa dig med en ombokning. Om du önskar omboka med hänsyn till hög beläggning på din bokade tur tillkommer ingen administrativ kostnad. Beläggningen ska i så fall kunna bekräftas av vår kundservice. Om du önskar omboka av andra skäl kan en administrativ kostnad tillkomma. 

Jag har blivit kontaktad av er angående en ändrad tid på min bokade resa, vad ska jag göra?
Om vi har behövt göra någon typ av ändring på en bokad resa med oss blir du som gäst alltid informerad i förväg. Vänligen kontakta info@vy.se för vidare assistans gällande ditt ärende.

 

Resor till Norge

Vi följer utvecklingen av gränspassering till Norge löpande. I dagsläget kan vi trafikera våra hållplatser i Norge (Sarpsborg, Moss och Oslo) som planerat. Vi på Vy Travel ansvarar inte för om du som gäst inte uppfyller kraven för inresa alternativt inte kan visa upp vad som efterfrågas av gränspolisen och således inte får fortsätta resan in i Norge.

Vi ämnar uppdatera nedan information kontinuerligt. För aktuell information hänvisar vi till den officiella hemsidan för den norska regeringen vilket du finner här. Information finns även på denna samlingssida här

Vad gäller inför inresa till Norge?

Du som ska resa in i Norge måste inför resa registrera dig enligt nya riktlinjer från regeringen. Detta för att förenkla smittspårningen. Registrering sker på nedan länk: https://reg.entrynorway.no/ 

Utländska resenärer behöver vid inresa till Norge kunna visa upp dokumentation för negativt test för Covid-19. Testet kan som mest vara 72 timmar gammalt. Om du som gäst inte kan visa ett sådant test kan du bli nekad inresa. Godkänd testmetod är PCR eller snabbtest. Dokumentationen ska vara på norska, danska, svenska, engelska, franska eller tyska.

Undantag kan ges för särskilda grupper som exempelvis för personal tillhörande kritiska samhällsfunktioner samt personer som regelbunden reser till Norge från Sverige för att arbeta. För fullständiga undantag vänligen läs vidare här. 

Vad gäller vid inresa till Norge?

Sedan den 2/1 2021 har den norska regeringen infört skyldighet att testa för covid-19. Testet måste göras så snart som möjligt och senast en dag efter ankomst. Som resenär måste du resa till Norge via gränsstationer med testning, eventuellt till gränsstationer med poliskontroll. Så långt det är möjligt bör testning ske vid gränsstation. Undantag ges för barn under 12 år samt vissa ytterligare grupper, vänligen se här.

Det är krav på att ha munskydd på sig när man reser med kollektivtrafik till och i Oslo. Det är varje resenärs ansvar att ha med sig munskydd och bära det under resan med oss i aktuellt område. Munskyddet ska efter resan tas med och slängas så att vår förare eller andra inte kan komma i kontakt med det. 

Vänligen notera att det ibland uppstår en längre väntetid vid gränspasseringen. Det är tyvärr inget vi kan påverka själva men vi uppmanar att ha med det i din beräkning om du exempelvis har ett vidare byte med extern trafikör. Väntetiden kan variera mycket från ingen / kortare tid till en längre väntetid på exempelvis någon timme. 

 

Resor till och från Danmark

Vad gäller inför inresa till Danmark?

För aktuella restriktioner hänvisar vi till den danska officiella hemsidan, vilket du finner här.

Från och med den 9/1 gäller nya restriktioner för inresa till Danmark. Om du inte är dansk medborgare eller bosatt i Danmark behöver du vid inresa till Danmark kunna uppvisa ett negativt Covid-19 test taget mindre än 24 timmar innan. 

Du kan fortsatt resa via Danmark med syfte för transit och slutdestination utanför Danmarks gränser. Detta gäller oavsett var du bor och oavsett vilket transportmedel du reser med. I dessa situationer krävs inte ett negativt COVID-19-test.

Det gäller krav om munskydd vid resa i kollektivtrafik i Danmark. Det är varje resenärs eget ansvar att ha med sig munskydd och bära det under resan med oss i Danmark. Munskyddet ska efter resan tas med och slängas så att vår förare eller andra inte kan komma i kontakt med det. 

Vår kundservice kommer att kontakta dig som gäst om du har en förbokad biljett till Danmark, ifall vi inte kan trafikera till Danmark i tid för din resa. Om du har en biljett till och från Köpenhamn eller Kastrup och vill resa till eller från Malmö istället ber vi dig att kontakta oss via telefon på +46771–151515 som kan hjälpa dig att boka om din biljett utan kostnad förutsatt att du kontaktar oss minst 24 timmar innan avresetiden.

Vad gäller inför inresa till Sverige från Danmark?

Från och med den 22/12 införde Sverige ett inreseförbud i samband med resor från Danmark. Anledningen är att minska och förhindra spridning av en ny typ av Covid-19-virus. Inreseförbudet gäller för utländska resenärer som reser till Sverige från Storbritannien och Danmark med undantag för särskilda grupper, för dessa vänligen läsa mer här

Vänligen notera att det ibland uppstår en längre väntetid vid gränspasseringen. Det är tyvärr inget vi kan påverka själva men vi uppmanar att ha med det i din beräkning om du exempelvis har ett vidare byte med extern trafikör. Väntetiden kan variera mycket från ingen / kortare tid till en längre väntetid på exempelvis någon timme.